ดร.สุปราณี คุปตาสา

“ส.กีฬาไทย” ขานรับระบบใหม่ ยื่นขอทุนทางออนไลน์

สมาคมกีฬาทั่วไทย ขานรับระบบใหม่ สร้างความมั่นใจ ชัดเจน ในการยื่นของบกองทุนฯ แบบออนไลน์ ตอบโจทย์การพัฒนากีฬาไทย ดร.สุปราณี คุปตาสา ปลาบปลื้ม! เวิร์กช็อปใหญ่ประสบความสำเร็จ ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การอบรม และ Workshop การใช้งานระบบคำขอ NSDF ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ฮอลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ เมื่อวันก่อน โดยมี ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมกับ นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ส.กีฬาไทย

สำหรับการสัมมนาวันสุดท้าย มีผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, สำนักงาน กกท. จังหวัด 77 จังหวัด

และสำนักงาน กกท. ภาค 5 ภาค เข้าร่วมคับคั่ง จัดขึ้นเพื่อศึกษา และทำความเข้าใจกับระบบ ระเบียบข้อปฏิบัติ ในการขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆจากทางกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่นำมาใช้แทนระบบเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนกระชับ โปร่งใส และสำรวจได้ดังนี้ ก็เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการขอรับการสนับสนุนงบงบประมาณจากกองทุนฯ

พล.อ.ณัฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมายอมรับว่าเกิดปัญหาเรื่องการของบประมาณของสมาคมกีฬา ทำให้ทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ดกองทุนฯ สั่งการหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยด่วน ทางกองทุนฯ จึงได้คิดโปรแกรมการยื่นขอรับการสนับสนุนงบขึ้นมา และจะมองเห็นได้ว่าทุกฝ่ายมีความตั้งใจจริงร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับวงการกีฬาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของทุกสมาคมกีฬา ต่างขานรับนโยบายอย่างเต็มที่

“การนำระบบออนไลน์มาใช้แทนระบบเดิม ที่ใช้ระบบการส่งเอกสาร เป็นวิธีดีที่สุด ที่จะช่วยแก้ปัญหาความล่าช้า ตัดปัญหาการสูญหาย จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในอนาคตได้ ช่วยลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ผมมั่นใจว่าระบบออนไลน์จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาได้แน่นอน เพราะมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ” พล.อ.ณัฐ กล่าว

ส.กีฬาไทย ดร.สุปราณี คุปตาสา

ด้าน ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

กล่าวว่า ภาพรวมการจัดเวิร์กช็อป นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเราได้มองเห็นความร่วมมือกันของกองทุนฯ กกท. และทุกสมาคมกีฬาจากทั่วประเทศ ตอบรับนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการนำระบบออนไลน์มาใช้ นอกเหนือจากที่จะทำให้การทำงานเร็วแล้ว ยังลดความผิดพลาด ถือเป็นการเดินตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งความสำเร็จที่เริ่มขึ้นนี้กองทุนฯ ต้องขอบคุณ กกท. ตลอดจนทุกสมาคมกีฬาด้วย

นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่ได้พูดคุยกันในบอร์ดกองทุน เพื่อหาวิธีให้เกิดความโปร่งใสและกระจาย สิ่งจำเป็นเป็นเรื่องการยื่นคำขอ ซึ่งเดิมใช้ระบบเอกสารแต่ตอนนี้จะใช้ระบบออนไลน์ เพื่อเห็นภาพชัดเจน ขอยืนยันว่า ระบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

สมาคมกีฬาทั่วไทย ขานรับระบบใหม่

นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. กล่าวว่า ระบบนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อจำกัด เหลือเพียงความสำคัญของรายการนั้นได้ตอบโจทย์ของประเทศหรือการพัฒนาการกีฬาได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องการที่จะมีผลให้เม็ดเงินลงไปสู่นักกีฬา เพื่อพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่ง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ให้ความสำคัญและสั่งการให้ความร่วมมือกับทางกองทุนฯ เพื่อนำระบบมาใช้ มั่นใจว่าในปี 2566 เป็นต้นไปทุกอย่างจะเร็ว กระชับ โปร่งใส และสำรวจได้

นายอัศวะ รุ่งจรัส เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การจัดเวิร์กช็อปนี้ ถือเป็นการทบทวนระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และก็ทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆระหว่าง กองทุนฯ กับ สมาคมกีฬา ส่วนตัวหวังว่าการเสนอขอรับทุนแบบระบบออนไลน์ จะสามารถทำได้จริง เนื่องจากจะเกิดผลในด้านที่ดีกับทุกฝ่าย ทำให้ได้ข้อมูลครบสมบูรณ์ ถือเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานที่ดีมาก มีความสะดวก เร็ว ลดขั้นตอน และถูกต้องตามกฏระเบียบของกองทุนฯ ทางสมาคมกีฬาเองก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลไปใช้ได้จริง

สมาคมกีฬาทั่วไทย

นายเสรี ตันเต็มทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมกีฬาราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ร.ย.ส.ท.) กล่าวว่า การเวิร์กช็อปครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกสมาคมกีฬามาก แม้ว่าจะเป็นก้าวแรกของการเริ่ม แต่ก็เข้าใจได้ไม่ยาก การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนฯ ที่เปลี่ยนจากระบบเอกสารมาเป็นระบบออนไลน์นั้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาคมกีฬา มีความชัดเจนในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงานประหยัดเวลา มีความสะดวกต่อทั้งกองทุนฯ และกับทุกสมาคมกีฬา

นายจิรวัฒน์ นอขุนทด เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การนำระบบออนไลน์มาใช้ ทำให้มีความสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน การติดตามงานของสมาคมกีฬาได้ง่ายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการประเมินผลงานของสมาคมกีฬาเองด้วย มองว่า การสัมมนาครั้งนี้เกิดประโยชน์มาก เนื่องจากได้มองเห็น กกท. และกองทุนฯทำงานร่วมกันเต็มที่ และมั่นใจว่าสมาคมกีฬาต่างๆจะมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเสนอขอรับทุนในโครงการต่างๆได้สะดวก เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน